The Daily Item, Sunbury, PA

November 25, 2013

Kunt u dat herhalen?

and other Useful Pennsylvania Dutch Phrases


For The Daily Item

—     Do you speak English? - Spreekt u Engels? (spraykt uw eng-erls)

    Would you help me please? - Kunt u mij helpen? (kuhnt uw may hel-pern)

    Where are the toilets? - Waar is het toilet? (vaar is het tvaa-let)

    How much is that? - Hoeveel kost dat ? (hoo-feyl kost dat)

    Where can I find . . . - Waar kan ik de . . . vinden (vaar kan ik der . . . fin-dern)

    At what time do you open? - Hoe laat gaat u open? (hoo laat khaat uw o-pern)

    What time do you close? - Hoe laat gaat u dicht? (hoo laat khaat uw dikht)

    Could you talk a bit slower? - Kunt u wat langzamer praten? (kuhnt uw vat lankh-sa-mern praatern)

    Could you repeat that please? - Kunt u dat herhalen? (Kuhnt uw dat her-haa-lern)